Paslanmayan dairə ölçüsü 3 mm-dən 250 mm-dək olan, dairəsi kəsiyi olan, müxtəlif avadanlıqların, detalların və bərkitmələrin istehsalı üçün istifadə olunan məhsul qismində tətbiq olunan bir mildir.

Bu məmulatların aktiv şəkildə istifadə olunduğu sənaye sahəsi maşınqayırmadır. Bu metaldan müxtəlif yük və minik avtomobilləri modellərinin detalları üçün məhsullar hazırlanır.

Bu materialın ətraf mühit təsirinə yüksək dayanıqlığı onun qida, emal və kimya sənayesi üçün avadanlıqlarda istifadə etmək imkanı yaradır. Bunun nəticəsi olaraq, bu cür detalların istismar müddəti kifayət qədər çox olur və onlar istifadəçilərinə bir neçə onillik müddət ərzində xidmət edə bilər.

Paslanmayan poladdan olan dairələrin istifadə edildiyi ikinci ən populyar sahə gəmiqayırma sahəsi hesab edilir. Bu cür məmulatlar yalnız kiçik katerlərin deyil, həmçinin iri gəmilərin konstruksiyaları üçün əsas olaraq istifadə edilir. Eyni zamanda, hal-hazırda bu metal dairələr tez-tez təyyarə, avtomobil, helikopter istehsalı üçün də istifadə edilir.