• Caspinox Stainless Steel
    KEYFİYYƏT TƏMİNATI

Caspinox Stainless Steel

KEYFİYYƏT TƏMİNATI

Turşuluğa və korroziyaya davamlı poladlar

Paslanmayan poladın əsas üstünlüyü korroziyaya qarşı davamlılıqdır. Bu xüsusiyyəti sayəsində, ərintilər müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Korroziyaya davamlı poladlara məişət və süfrə ləvazimatlarının, tibbi avadanlıqların və alətlərin istehsalında, avtomobil və gəmiqayırmada, tikintidə və digər sahələrdə rast gəlmək olar. Polad haqqında ilk söhbətlər 1913-cü ildə başlamışdır və bu günə qədər paslanmayan metal prokatına geniş tələbat var.

Ətraflı XƏBƏRLƏR

Son işlərimiz

keyfiyyətli servis