Paslanmayan zolaq korroziyaya dayanıqlı ştripsin sonradan kəsilməsi ilə yayılması nəticəsində əldə edilir.

Möhkəmləndirmə bişirmə hesabına baş verir. Zolaq əla antikorroziya xüsusiyyətlərinə, kimyəvi korroziyaya qarşı dayanıqlığa, möhkəmliyə və yeyilməyə qarşı dayanıqlığa malik olur.

Eninə, ilkin poladın markasına, təbəqənin qalınlığına, yayma üsuluna görə fərqlənirlər. İlkin xammalın markasından asılı olaraq, elastiklik, zərbə qatılığına görə fərqlər mövcud olur.

Əsas polad markaları - AISI 304, AISI 316, AISI 430.

Paslanmayan polad zolaqları aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edilir:

  • sənaye həcmində poladdan olan qayçı, bıçaq, tiyə, digər kəsici alətlərin hazırlanması üçün;
  • interyerlərin dekorativ işlənməsi, giriş qrupları, bağ-park zonaları üçün;
  • landşaft dizaynı üçün;
  • pilləkən marşlarının abadlaşdırılması, tikintidə zolaqlardan və digər paslanmayan konstruksiyalardan haşiyələrin yaradılması üçün;
  • metal prokat məhsullarının qablaşdırılması, iri əndazəli və ağır obyektlərin təsbit edilməsi üçün;
  • müxtəlif xalq təsərrüfatı sahələri üçün əymə profillərinin və metal məmulatlarının hazırlanması.