Paslanmayan küncü detal — düz bucaq altında olan iki rəfli polad məmulatıdır. Bu cür fasonlu prokat məhsulunun hazırlanması üçün xammal olaraq müxtəlif kimyəvi tərkibə malik olan, o cümlədən tərkibində nikel olan müxtəlif növ polad çıxış edə bilər (hərarətə dayanıqlı, istiliyə dayanıqlı, az karbonlu və s.).

Məmulat nəmə qarşı dayanıqlıqla, yeyilməyə qarşı dayanıqlıqla, uzun istismar müddəti ilə, estetik görünüşlə səciyyələndirilir.