Sinklənmiş lövhənin hazırlanması üçün soyuq yayma (bəzən təmizlənmiş isti yayma) üsulu ilə hazırlanmış rulon və ya təbəqə poladının istifadə edildiyi metal məhsuludur. Polad əsas üzərinə sinkdən müdafiə qatı vurulur. Sinkləmə polad prokat məhsulunun korroziyadan yalnız baryer deyil (lak-boya maddələrinin növünə görə), həmçinin elektrokimyəvi müdafiəsini təmin edir. Müdafiə qatı, kimyəvi tərkibdən və vurulma üsulundan asılı olaraq, müxtəlif qalınlığa, görünüşə, istismar xüsusiyyətlərinə malik ola bilər.

Sinklənmiş lövhənin daha geniş istifadə edildiyi sahə, markasından asılı olaraq, örtük materialı kimi, çəpərlərin çəkilməsi üçün, divarların üzlənməsi üçün, çoxqatlı (sendviç) panellərinin hazırlanması zamanı istifadə olunan profillənmiş lövhənin, metal məhsullarının istehsal edilməsidir. Yastı lövhələr əlavə dam konstruksiyalarının, yəni birləşmələrin, novların və boruların, istehsalı üçün tələb olunur.